Polaznica akademije Organizator vjenčanja Katja Sablić

Katja Sablić

Akademija mi je zaista pomogla, već sada sam počela pomagati prijateljicama koje se udaju u ovoj godini ili slljedećoj. Stekla sam svo znanje koje i zaista mogu implementirati u svom poslovanju ili na kraju krajeva u organizaciji svog vjenčanja.

Više iskustava prijašnjih polaznika