Vaše ime
Adresa e-pošte
Ako bi pitali vaše prijatelje da vas opišu samo jednom riječju, koja bi to bila?
Koja vas izjava najbolje opisuje?
U čemu mislite da je vaša najveća snaga?
Kako izgleda vaš savršen dan?
Kako reagirate u stresnim situacijama?
Smatrate li da dobro kombinirate boje?
Smatrate li da imate oko za detalje?
Uživate li u izazovima?