Osvoji dan na terenu s nama i pogledaj kako organizacija vjenčanja izgleda iz prve ruke

Industrija vjenčanja rapidno se razvija iz godine u godinu, a o tome svjedoči i brojka održanih vjenčanja u u prošloj, izrazito nepredvidivoj godini.

Ako razmišljaš o poslu organizacije vjenčanja, uključi se u naš nagradni kviz jer imaš priliku provesti dan na terenu s iskusnim organizatorima vjenčanja i vidjeti kako to sve izgleda iz prve ruke!

Sve što trebaš napraviti je točno odgovoriti na naše pitanje u komentarima ispod Facebook posta vezanog za nagradni kviz i pažljivo pročitati niže navedena pravila nagradnog kviza.

NAGRADNO PITANJE:

Koliko je trajao najduži brak na svijetu?

Pobjeđuje najtočniji odgovor, a u slučaju da ima više točnih odgovora pobjeđuje onaj koji ima NAJMANJE lajkova (zato je tvoj zadatak lajkati drugima komentare kako bi ti imala komentar s najmanjim brojem lajkova). Ako i nakon toga ima izjednačenih pobjeđuje onaj koji je prvi ostavio točan komentar.

Igramo se od 3. do 10. listopada 2022. do 17:00 h, a pobjednika ćemo proglasiti u roku od 48 sati od završetka kviza odgovorom na pobjednički komentar u sklopu objave za nagradni kviz.

Hint: Pročitaj sve o akademiji Postani organizator vjenčanja jer se negdje na stranici krije i točan odgovor -> https://organizatorvjencanja.hr/ponuda/premium/

PRAVILA NAGRADNOG KVIZA POSTANI ORGANIZATOR VJENČANJA NA JEDAN DAN 

1. Opće odredbe

PRAVILA NAGRADNOG KVIZA „POSTANI ORGANIZATOR VJENČANJA NA JEDAN DAN“

Ovim se dokumentom određuju pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnom kvizu „Postani organizator vjenčanja na jedan dan“ (u nastavku: nagradni kviz) koji organizira Organizator vjenčanja (UČILIŠTE PLATFORMA ZNANJA, Radnička cesta 37b, Zagreb) (u nastavku: Organizator).

Nagradni kviz provodi se u svrhu direktne marketinške promocije branda Organizator vjenčanja. Nagradni kviz traje od 3. do 10. listopada  2022. Godine u 17h putem objave na Facebook profilu Organizatora vjenčanja.
Ova Pravila nagradnog kviza će biti objavljena na web stranici Organizatora vjenčanja (www.organizatorvjencanja.hr)

2. Tijek nagradnog kviza i uvjeti sudjelovanja

U nagradnom kvizu mogu sudjelovati sve osobe starije od 18 godina.

U nagradnom kvizu ne smiju sudjelovati zaposlenici tvrtke Organizatora, zaposleni u tvrtkama koje na bilo koji način sudjeluju u izvedbi nagradnog kviza i/ili su na bilo koji način povezani s poslovanjem Organizatora, kao ni članovi njihove uže obitelji.

Za sudjelovanje u nagradnom kvizu korisnici moraju:
1) Prihvatiti ova Pravila i uvjete sudjelovanja u nagradnom kvizu objavljena putem web stranice Organizatora vjenčanja (www.organizatorvjencanja.hr) i
2) U komentaru ispod objave za nagradni kviz, odgovoriti na pitanje “Koliko je trajao najduži brak na svijetu?

Smatra se da svaki sudionik/ca sudjelovanjem potvrđuje da je upoznat/a s ovim Pravilima nagradnog kviza i uvjetima sudjelovanja u nagradnom kvizu.

Svaki sudionik/ca nagradnog kviza svojim sudjelovanjem na Organizatora prenosi prava korištenja sadržaja bez vremenskog ili teritorijalnog ograničenja. Korištenje obuhvaća prava objave, kopiranja, prilagodbe i distribucije objavljenog sadržaja u promotivnu svrhu po nahođenju Organizatora.

Organizator se obvezuje da osobne podatke neće slati trećim osobama.

Organizator zadržava pravo ukloniti sav neprimjereni ili uvredljivi sadržaj te će se autoru takvog sadržaja onemogućit daljnje sudjelovanje u nagradnom kvizu.

Sudionici nagradnog kviza, kao i dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih za koje su se natjecali i osvojili ih sukladno ovim pravilima kviza. Nagrade se ne mogu zamijeniti za druge proizvode ili usluge, kao niti novčanu protuvrijednost iste.

Moguće troškove sudjelovanja (pristup internetu) snose sudionici nagradnog kviza.

3. Nagrada

Nagrađujemo 1 točan odgovor na pitanje  “Koliko je trajao najduži brak na svijetu?” sa jednim danom na terenu (stvarno vjenčanje) s iskusnim organizatorima vjenčanja, prema dogovoru.

4. Odabir, objava i obavještavanje dobitnika nagrada

Dobitnik je korisnik koji je do 10. listopada do 17h najtočnije odgovorio na nagradno pitanje. U slučaju da ima više točnih odgovora pobjeđuje onaj koji ima NAJMANJE lajkova,  a ako i nakon toga ima izjednačenih, pobjeđuje onaj koji je prvi ostavio točan komentar ispod objave na Facebooku profilu Organizatora vjenčanja.

Organizator nagradnog kviza će objaviti pobjednika/cu putem odgovora na dobitni komentar u sklopu objave za nagradni kviz na Facebooku profilu Organizatora vjenčanja, najkasnije do 17 sati 12. listopada 2022. godine.

Dobitnik/ca mora u roku od 7 dana od primitka obavijesti poslati svoje osobne podatke organizatoru u inbox na Facebook stranici Organizatora vjenčanja i to sa sljedećim podacima: ime, prezime, e-mail adresa i telefonski broj.

U slučaju da dobitnik/ca Organizatoru ne pošalje navedene podatke, izgubit će pravo na nagradu, a nagrada će se dodijeliti sljedećem kandidatu.

U slučaju da poslani osobni podaci dobitnika/ce nisu potpuni, Organizator može odbiti dodijeliti nagradu.

5. Preuzimanje nagrade

Dobitnike/ce će obavijest o ostvarenju nagrade dobiti nakon što se jave porukom u inbox na Facebook stranici Organizatora vjenčanja. Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Organizatora nagradnog kviza prema dobitniku.

6. Sigurnost podataka

Sudionici nagradnog kviza ovlašćuju Organizatora da, do opoziva sudionika, obrađuje osobne podatke sudionika kviza, u svrhu obavještavanja o nagradnom kvizu  Organizatora.

Organizator poštuje privatnost i sigurnost sudionika te se obvezuje na obradu, zaštitu i čuvanje njihovih osobnih podataka sukladno važećim propisima i zakonima.

Organizator će poduzeti sve potrebne mjere koje će osigurati da se osobni podatci sudionika u nagradnom kvizu obrade i koriste na siguran način u skladu s GDPR uredbom.

Organizator se obvezuje da osobne podatke neće slati trećim osobama, osim ako je to potrebno radi provođenja nagradnog kviza

7. Odgovornost

Organizator ne preuzima odgovornost za:

  • bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta nagradnog kviza od strane sudionika u nagradnom kvizu ili trećih osoba
  • neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u nagradnom kvizu (ne)točnost podataka koje pošalju sudionici u nagradnom kvizu
  •  
8. Ova objava nije sponzorirana od strane Facebooka
 

Ovaj nagradni kviz ni na koji način nije povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Svoje podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog nagradnog kviza dajete učilištu Platforma znanja, a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika kviza tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici nagradnog kviza objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Facebook  stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te učilište Platforma znanja ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od strane bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Facebook  stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici nagradnog kviza daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

9. Završne odredbe

Sudionici nagradnog kviza odriču se prava na bilo kakve pritužbe protiv Organizatora povezane sa sudjelovanjem u nagradnom kvizu (npr. u vezi s troškovima sudjelovanja, onemogućivanjem sudjelovanja u nagradnom kvizu u skladu s uvjetima sudjelovanja i dr.).

U svrhu obavještavanja u tijeku kviza, sudionik/ca kviza dopušta upotrebu različitih komunikacijskih kanala, kao što su npr. telefon, pošta, elektronička pošta, obavijesti na Facebook profilu i drugo.

Sve pritužbe sudionika nagradnog kviza rješava Organizator. U slučaju da su pritužbe utemeljene, Organizator se obvezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavijestiti sudionika kviza. U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Organizator pridržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u nagradnom kvizu. O svim promjenama i novostima Organizator će sudionike obavijestiti na web stranici Organizatora vjenčanja (www.organizatorvjencanja.hr)

Nagradni kviz može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.kviza