Kako iskoristiti poticaje za samozapošljavnje i pokrenuti vlastiti posao?

Kako iskoristiti poticaje za samozapošljavnje i pokrenuti vlastiti posao?

Odlučili ste se pokrenuti vlastitu tvrtku ili obrt i napokon ostvariti svoje snove? Poduzetnički počeci nisu nimalo lagani, a osim mnoštva papirologije i pronalaska klijenata, tu je ne mali broj troškova kao i financijska nesigurnost te održavanje likvidnosti. Upravo zato iskoristite svaku priliku i mogućnost da si olakšate ulazak u poduzetničke vode. Hrvatski zavod za zapošljavanje već niz godina omogućava poticaje za samozapošljavanje za svaku nezaposlenu osobu koja se odluči na pokretanje vlastitog posla i prijavljena je u evidenciji Zavoda. Trajanje mjere je 12 mjeseci, a u slučaju da posao pokrećete samostalno, možete računati na poticaje i do 70.000 kuna.

 

Tko može koristiti ove mjere?

E

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje su prošle aktivnosti vezane uz samozapošljavanje u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje

E

Nezaposlene osobe koje odluče pokrenuti vlastiti posao udruživanjem

E

Poslovni subjekt koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle, te je dokazao da je ispunio sve obveze prema Zavodu, a ukoliko planira proširenje poslovanja (vrijedi za Potpore za proširenje poslovanja).

Koji su propisani uvjeti kako bi se mogli ostvariti poticaji za samozapošljavanje?

Nezaposlena osoba prijavljena u evidenciji Zavoda za zapošljavanje (u evidenciji je dovoljno biti jedan dan)
Izrada poslovnog plana iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja isplativa
Izvršene aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje sa stručnim savjetnikom u nadležnom uredu Zavoda za zapošljavanje
Izrada troškovnika u kojem je vidljivo da su troškovi usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta

 

Koji su iznosi subvencija? 
E

do 55.000,00 kn, odnosno do 70.000,00 kn u slučaju da se ista kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad

E

za otvaranje obrta ili slobodne profesije (do 2 osobe) do 110.000,00 kn

E

za udruživanje u trgovačka društva (do 4 osobe) do 220.000,00 kn

E

za udruživanje u zadruge (za 5 osoba) do 275.000,00 kn

Uključuje li iznos potpore i PDV?

Ako je poslovni subjekt u sustavu PDV-a, poticaji za samozapošljavanje u iznosu od 55.000 kn odnose se na troškove bez PDV-a.
Ako poslovni subjekt nije u sustavu PDV-a, u troškovnik se navode troškovi tj. cijene s porezom na dodanu vrijednost.

Koji su prihvatljivi troškovi u 2019. godini?
E

kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti

E

kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad

E

kupnja ili zakup licenciranih IT programa

E

zakup poslovnog prostora za najviše 11 mjeseci poslovanja (prostor ne može biti zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji)

E

troškovi za knjigovodstvene usluge za najviše 11 mjeseci poslovanja

E

doprinosi za vlasnika/cu – samozaposlenu osobu za najviše 11 mjeseci poslovanja

E

doprinosi za novozaposlene radnike za 11 mjeseci (prihvatljivo samo za potpore za proširenje poslovanja)

E

edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava

E

troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade

E

upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti

E

marketinške aktivnosti i oglašavanje (izrada i održavanje web stranice, zakup domene, web hosting, tisak materijala za oglašavanje, izrada reklamnih ploča i natpisa, internet oglašavanje, izrada logotipa, brendiranje) – najviše 20 % od iznosa potpore

E

kupnja, odnosno izrada po narudžbi uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama)

E

kupnja novih prijevoznih sredstava (nužnih za obavljanje djelatnosti)*

E

Uredba Europske komisije br. 1407/2013 isključuje potporu za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu. U skladu s time, potporu je moguće odobriti za djelatnost cestovnog prijevoza robe, ali ne i za kupnju teretnih motornih vozila.

E

troškovi atesta i procjene opasnosti

E

kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme

E

kupnja licencija neophodnih za obavljanje djelatnosti (uključujući licencije za software)

E

kupnja franšize

E

PDV koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u

E

usluge koje su neophodne za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje i sl).

Koji su neprihvatljivi troškovi u 2019. godini?
E

kupnja rabljene opreme i rabljenih vozila

E

kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti

E

kupnja robe/proizvoda za daljnju prodaju

E

porezi, prirezi, komorski doprinosi

E

kupnja telefonskih i mobilnih uređaja

E

zakupnina za poslovni prostor zakupljen od članova obitelji

E

popravak ili ugradnja instalacija u poslovnom prostoru

E

podzakup za poslovni prostor

E

oglašavanje koje provodi drugi subjekt u ime samozaposlene osobe (oglasnici, druge tvrtke)

E

pretplate na časopise i stručnu literaturu

E

edukacije održane u inozemstvu i online edukacije

E

troškovi stručnih i drugih ispita potrebnih za obavljanje djelatnosti

E

komorske i druge članarine

E

autorski ugovori s drugim osobama

E

trošak istraživanja tržišta

E

najam/leasing vozila i opreme

E

tisak na reklamne predmete

E

doprinosi za druge zaposlenike (neprihvatljivo u slučaju potpore za samozapošljavanje)

E

službena putovanja

E

trošak goriva, guma, cestarina, naplate parkinga za službeno vozilo

E

troškovi održavanja, servisiranja, registracije automobila

E

temeljni kapital kod osnivanja trgovačkog društva

E

kupnja udjela u već postojećoj tvrtki

E

troškovi premije osiguranja

E

režijski troškovi poslovnog prostora i priključci energenata

E

usluge drugih poslovnih subjekata (osim izričito navedenih u popisu prihvatljivih troškova)

Poticajima za samozapošljavanje možete platiti većinu edukacija, nabaviti osnovnu opremu za rad i osigurati si sredstva za podmirivanje raznih troškova kako bi prva godina poslovanja protekla što lakše i uspješnije. Sve dodatne informacije, obrasce i primjere potrebnih dokumenata potražite na službenoj stranici : http://mjere.hr/potpore-za-samozaposljavanje-dokumentacija-obrasci/

Povezano…

Primajte korisne savjete u svoj inbox